POS CSR
This text is replaced by the Flash movie.
This text is replaced by the Flash movie.
     
     

Kancelaria Adwokacka i Kancelaria Radców Prawnych s.c. informuje o podpisaniu umowy nr 6/SPPW/DPP/2013z dnia 12 września 2013 roku o udzielenie wsparcia na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu, w ramach projektu pt.: "CSR-odpowiedzialni prawnicy", współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem projektu jest podniesienie rozpoznawalności i wzmocnienie potencjału organizacyjnego i konkurencyjnego firmy poprzez działania społecznie odpowiedzialne w okresie 01.10.2013-30.09.2014.

Cele szczegółowe:
1. Stworzenie spójnej i komplementarnej wobec prowadzonej działalności strategii rozwoju Kancelarii w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu.
2. Stworzenie i wdrożenie elektronicznego systemu pomiaru jakości usług, opinii pracowników i wymiany informacji oraz obiegu dokumentów pomiędzy pracownikami, wolontariuszami, interesariuszami i właścicielami firmy.
3. Stworzenie i wdrożenie systemu wolontariatu pracowniczego i studenckiego na potrzeby wolontariatu pracowniczego i studenckiego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CorporateSocialResponsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Wartość projektu wynosi: PLN 89 600,00, wartość wsparcia: PLN 44 800,00 Zapraszamy do zapoznania się z całościowymi informacji o Szwajcarko-Polskim Programie Współpracy.

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Szanowni Państwo, Z radością informujemy, że wraz z końcem września zakończyliśmy działania przewidziane do realizacji w projekcie „CSR-odpowiedzialni prawnicy”. Udało się nam zrealizować zaplanowane działania, a wynikiem naszej kilkumiesięcznej pracy jest: • wdrożenie Strategii CSR, • Stworzenie sieci współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi z regionu, • Stworzenie i wdrożenie Studenckiego i pracowniczego programu wolontariatu, • Stworzenie i wdrożenie Kanonu Etycznego, • Stworzenie i wdrożenie Polityki proekologicznej, • Stworzenie i zaimplementowanie Uniwersalnej Platformy Internetowej • Cykl spotkań w terenie poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu. Z pomocą naszych pracowników, wolontariuszy, kontrahentów, organizacji pozarządowych z regionu udało się nam określić priorytety CSR, które zaczęliśmy wdrażać oraz monitorować postępy o których będziemy Państwa informować.

 
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17, 25-518 Kielce
Wszystkie prawa zastrzeÂżone. All rights reserved.