POS CSR
This text is replaced by the Flash movie.
This text is replaced by the Flash movie.
     
     

Wspólnicy Kancelarii ukończyli studia na kierunku prawa w prestiżowych ośrodkach akademickich.

  • Adwokat Dariusz Polański studiowałem na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską pisałem w Katedrze Prawa Europejskiego, Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak. Brałem także udział w proseminarium prowadzonym przez prof. dr hab. Annę Wyrozumską . W 2005 r. ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Europejskiego prawa gospodarczego.
  • Radca Prawny Emilia Polańska studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską pisałam w Katedrze Prawa Finansowego pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Litwińczuk. Działałam także aktywnie w Kole Prawa Finansowego prowadzonego przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego. W 2005 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Europejskiego prawa gospodarczego.
  • Radca Prawny Aneta Taborowicz studiowałam na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską pisałam w Katedrze Prawa Handlowego pod kierunkiem dr Jerzego Jacyszyna. W 2005 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Europejskiego prawa gospodarczego.

Wszyscy odbyliśmy liczne praktyki zawodowe, pracowaliśmy przez wiele lat na stanowiskach bezpośrednio związanych ze stosowaniem prawa. Pracowaliśmy w głównej mierze w kancelariach prawniczych, nadto wspólniczka Kancelarii Emilia Polańska pracowała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim. Jeden ze Wspólników posiada także certyfikat dostępu do informacji niejawnych o statusie "poufne".

Nie bez znaczenia są także liczne zainteresowania i umiejętności pozazawodowe Wspólników, które umożliwiają znalezienie odpowiedniego dystansu i perspektywy do spraw Klientów, co w efekcie pozwala w szybszy i lepszy sposób znaleźć ich dobre rozwiązanie.

Wspólnicy Kancelarii są członkami Zrzeszenia Prawników Polskich.

 
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17, 25-518 Kielce
Wszystkie prawa zastrzeÂżone. All rights reserved.