CSR

Co to jest CSR?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) jest strategią zarządzania, która uwzględnia interesy społeczne, szeroko rozumianą ochronę środowiska oraz relacje różnymi grupami interesariuszy.

Czym dla nas jest CSR?

Od samego początku, przygotowując i wprowadzając strategię funkcjonowania kancelarii, dbaliśmy o to, by wszelkie podejmowane przez nas działania spełniały najwyższe standardy i wymogi formalne. Nieustannie inwestujemy w rozwój naszych pracowników, ponieważ umiejętności i wiedza zarówno wspólników kancelarii, jak i zatrudnionych w niej osób to gwarancja świadczenia usług i pomocy naszym Klientom na najwyższym poziomie. Każde działanie prowadzimy z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, mając na uwadze dbałość o środowisko.

 • Jako prawnicy z wieloletnim stażem, jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności wynikającej z zaufania publicznego, jakim się nas darzy, dlatego za szczególnie ważne uznajemy kierowanie się przepisami prawa, a także ideałami i obowiązkami etycznymi przypisanymi do naszego zawodu.
 • Przestrzegamy wszelkich zasad odnoszących się do naszego zawodu. Podstawowe wartości zawodu adwokata i radcy prawnego, takie jak niezależność czy unikanie konfliktu, zajmują szczególne miejsce w naszej codziennej pracy.
 • Szanjemy prawo. Udzialejąc pomocy prawnej, zawsze przestrzegamy norm prawnych i działamy w oparciu o obowiązujące przepisy.
 • Nieustannie dbamy o rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 • Dbamy o naszych Klientów. Relacje budujemy na zaufaniu. Rzetelnie informujemy Klientów o przebiegu prowadzonej sprawy i dbamy, by sposób rozliczania z Klientem był przejrzysty i nie budził żadnych wątpliwości.
 • Reprezentujemy naszych Klientów przed wszelkimi organami państwowymi zachowując zasady poszanowania i godności tychże urzędów.
 • Jesteśmy lojalni, zarówno w stosunku do Klientów, jak i innych przedstawicieli zawodów prawniczych.
 • Słuchamy innych. Nie zamykamy się na sugestie Klientów. Wszelkie uwagi rozpatrujemy z należytą starannością.
 • Jesteśmy profesjonalistami. Do każdej sprawy podchodzimy z należytą starannością, szukamy najkorzystniejszych rozwiązań dla Klientów.

Wdrażając w Kancelarii zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, skorzystaliśmy ze wsparcia udzielonego w ramach projektu „CSR-odpowiedzialni prawnicy” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Program ten, poza wdrożeniem strategii CSR, pozwolił nam także:

 • stworzyć sieć współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi z regionu
 • stworzyć i wdrożyć studencki i pracowniczy program wolontariatu
 • stworzyć i wdrożyć Kanon Etyczny oraz Politykę proekologiczną
 • stworzyć i zaimplementować Uniwersalną Platformę Internetową
 • przeprowadzić cykl spotkań w terenie poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu

Założenia przyjęte przy realizacji programu, pozwoliły nam wypracować zasady CSR, które z powodzeniem stosujemy w naszej codziennej pracy.

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402