Wspólnicy

Dariusz Polański

Adwokat / Arbiter / Doradca Restrukturyzacyjny

 

Emilia Polańska

Radca Prawny / Doradca restrukturyzacyjny / Mediator sądowy

 

Aneta Taborowicz

Radca Prawny

 

Emilia Polańska

Radca Prawny / Doradca restrukturyzacyjny / Mediator sądowy

Od 14 lat prowadzę kompleksową i nieprzerwaną obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym dużych spółek handlowych i spółek sektora prywatnego oraz postępowań sądowych. Moją specjalnością jest prawo gospodarcze, handlowe, budowlane, zamówień publicznych, obrotu nieruchomościami oraz restrukturyzacyjne i upadłościowe. 

Przez ostatnie kilkanaście lat kierowałam działem prawnym jednej z największych spółek budowlanych w województwie świętokrzyskim, działającej w ramach grupy kapitałowej, w skład której wchodziło kilkanaście podmiotów o różnym profilu działalności, w tym o profilu zakładu opieki zdrowotnej. Prowadzę stałą obsługę prawną różnych podmiotów w zakresie obsługi zamówień publicznych oraz projektów unijnych.

W ramach mojej stałej współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych LEWIATAN w Kielcach, od 2016 roku jestem członkiem Rady zamówień publicznych, działającego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Zajmuję się opiniowaniem nowelizacji prawa zamówień publicznych, przygotowywaniem propozycji i stanowisk, jestem też współautorem Kodeksu dobrych praktyk w zakresie stosowania pzp w branży budownictwo. 

Od wielu lat jestem doradcą restrukturyzacyjnym. Zajmuję się wszelkimi sprawami z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, wykonuję funkcję zarządcy lub nadzorcy w postępowaniach sądowych, do których zostałam wyznaczona przez Sąd, jak również doradzam przedsiębiorcom w procesach restrukturyzacji sądowej i pozasądowej, sporządzam plany restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam także pracując m.in. w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Zdrowia, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, w Departamencie Prawnym Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w Warszawie.


Wykształcenie

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych warsztaty certyfikujące – mediator gospodarczy

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, studia podyplomowe – Prawo restrukturyzacyjne dla doradców restrukturyzacyjnych 

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej 

aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach

Uniwersytet Warszawski w Warszawie Wydział Prawa i Administracji specjalizacja 

Prawo Gospodarcze, Finansowe i Podatkowe Doświadczenie w działalności Rad Nadzorczych

Pozostała aktywność zawodowa

Członek Rady zamówień publicznych przy Konfederacji Lewiatan 

Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach

Zainteresowania

Teatr, Opera, Turystyka piesza

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402