Alimenty na dzieci

Czym jest obowiązek alimentacyjny? Komu i w jakiej wysokości należą się alimenty?
Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Obowiązek alimentacyjny to zgodnie z definicją znajdującą się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Warto zaznaczyć zatem, że alimenty mogą być przyznane nie tylko dzieciom, ale także innym członkom rodziny. Dziś przedstawimy, jak kształtuje się obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.  Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Uprawnionymi do alimentów są nie tylko dzieci pochodzące z małżeństwa, ale także dzieci pozamałżeńskie oraz przysposobione. Zaznaczenia wymaga, że obowiązek alimentacyjny wobec dzieci spoza małżeństwa powstaje nie z chwilą uznania czy też sądowego ustalenia ojcostwa, ale od momentu narodzin dziecka.

Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny?

Często pojawiającym się pytaniem jest to, do kiedy trzeba płacić alimenty. Wbrew przekonaniom, które czasami się pojawiają, uzyskanie przez dziecko pełnoletności nie stanowi momentu, w którym można automatycznie przyjąć, że alimenty nie będą już należne. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymywania się. Zdarzyć się może, że ten moment nastąpi jeszcze zanim dziecko skończy osiemnaście lat, ale jednak częściej będzie to miało miejsce, kiedy zakończy naukę i będzie gotowe do podjęcia pracy. Każda sytuacja może być inna i każdą należy rozpatrywać indywidualnie.

Jak określić wysokość alimentów?

Wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oznacza to, że usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica (tak m. in. wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10.10.1969 r., III CRN 350/69). Warto zaznaczyć, iż przy ustalaniu wysokości alimentów nie bierze się pod uwagę jedynie zarobków, które rodzic osiąga, ale także sprawdza się, czy są one adekwatne do jego możliwości. Zdarza się czasem tak, że w celu uniknięcia płacenia wysokich alimentów, zobowiązany celowo zaniża osiągane wynagrodzenie, nie podejmuje żadnych prób znalezienia lepszej pracy, mimo, że ma ku temu odpowiednie kwalifikacje.

Kiedy można uchylić się od obowiązku alimentacyjnego?

Zgodnie z uregulowaniem, które ustawodawca zawarł w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Zobacz również

Praca dla aplikanta

W związku z dużą ilością spraw i zleceń, poszukujemy do współpracy aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Czego oczekujemy? - statusu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego; - znajomości procedury cywilnej i karnej; - dokładności, sumienności oraz terminowości; - dobrej organizacji pracy; - zaangażowania...

Czytaj dalej

Kiedy kończy się ochrona przedemerytalna?

Czy można zwolnić pracownika tylko dlatego, że osiągnął wiek emerytalny? Kiedy i w jakim trybie pracodawca może wypowiedzieć umowę takiemu pracownikowi? Ochrona przedemerytalna pracownika została uregulowana przepisami kodeksu pracy. W artykule 39 tej ustawy ustawodawca wskazał, że „Pracodawca nie może wypowiedzieć...

Czytaj dalej

PRAWO PRACY

Dwa stanowiska w umowie o pracę- czy to możliwe? Przepisy prawa, które obowiązują w Polsce nie zabraniają łączenia kilku stanowisk przez jedną osobę. Problemy czasem może sprawić sam sposób wskazania w umowie więcej niż jednego stanowiska. Treść, jaką powinna zawierać...

Czytaj dalej

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402