Blog

Waluty cyfrowe / kryptowaluty a podatki

Początek roku to konieczność jego podsumowania również w wymiarze podatkowym, a co za tym idzie niestety zapłaty podatku także od transakcji dokonywanych na walutach cyfrowych. No chyba, że należysz do grupy osób, które po prostu hodl-ują, albo w ubiegłym roku...

Czytaj dalej

Kiedy umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa nieobecnego pracownika może być rozwiązana?

Co do zasady umowa na zastępstwo kończy się wraz z powrotem do pracy pracownika zastępowanego. Można jednak zakończyć ją wcześniej. Przez cały okres trwania umowy, może być ona rozwiązana na mocy porozumienia stron. Istnieje także możliwość rozwiązania umowy na zastępstwo...

Czytaj dalej

Własnościowe prawo do garażu / mieszkania a faktura VAT.

Czy posiadacz własnościowego prawa do garażu / mieszkania może oczekiwać od spółdzielni, aby wystawiała mu ona fakturę VAT za ten garaż / mieszkanie na prowadzoną przez przez niego działalność gospodarczą? Odpowiedz: Tak, jak najbardziej. Co prawda interpretacje urzędów skarbowych bywają...

Czytaj dalej

Czy zawezwanie do ugody zawsze przerywa bieg przedawnienia roszczenia?

Niedawno trzyosobowy skład Sądu Najwyższego przedstawił powiększonemu składowi SN pytanie prawne dotyczące zawezwania do próby ugodowej. Istotą rozstrzygnięcia może być odpowiedź na pytanie, czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak to w jakiej /...

Czytaj dalej

Powołanie do służby przygotowawczej- urlop pracownika

Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 44, poz. 220, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541) na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca...

Czytaj dalej

Siła wyższa a COVID-19

W obecnej sytuacji nie można w każdym przypadku traktować obecnej pandemii związanej z COVID-19 jako siły wyższej. Czym innym jest bowiem sytuacja, w której umowę zawarto rok temu, a czym innym kiedy umowę zawarto w okresie trwania pandemii. Czym innym...

Czytaj dalej

Niezdolność pracownika do pracy trwająca dłużej niż 30 dni, spowodowana chorobą, a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę.

Zgodnie z przepisem art. 211 pkt 5 Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; dalej: k.p.) jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poddawanie się wstępnym, okresowym i...

Czytaj dalej

Wierzyciel oraz dłużnik a możliwość stosowania kar umownych na gruncie tzw. Tarczy 4.0

Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0), wprowadzone zostały przepisy regulujące m.in. zasady dotyczące...

Czytaj dalej

Kiedy możliwy jest rozwód?

Podjęcie decyzji o rozwodzie to dopiero pierwszy krok do rozwiązania małżeństwa. Aby sąd orzekł rozwód, muszą być spełnione określone warunki, które  to orzeczenie umożliwią. To sąd bowiem bada, czy w sprawie występują przesłanki pozytywne umożliwiające rozwiązanie małżeństwa przez rozwód oraz...

Czytaj dalej

Skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę za pośrednictwem przesyłki poleconej na gruncie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego...

Czytaj dalej

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402