Kiedy umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa nieobecnego pracownika może być rozwiązana?

Co do zasady umowa na zastępstwo kończy się wraz z powrotem do pracy pracownika zastępowanego. Można jednak zakończyć ją wcześniej.

Przez cały okres trwania umowy, może być ona rozwiązana na mocy porozumienia stron.

Istnieje także możliwość rozwiązania umowy na zastępstwo przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).

Można także rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika lub z winy pracodawcy.

Ponadto, nie ma także przeszkód do zakończenia umowy na zastępstwo w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy, a także w razie przeprowadzanych u pracodawcy zwolnień grupowych (art. 5 ust. 7 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

 Umowy zawierane w związku z okolicznościami wymienionymi w art. 251 § 4 kodeksu pracy różnią się od innych umów terminowych jedynie tym, że nie występują wtedy ograniczenia, o których mowa w art. 251 § 1 kodeksu pracy.

Natomiast, okresy wypowiedzenia umowy na zastępstwo od 22 lutego 2016 r. trwają tyle samo, co w przypadku umów na czas nieokreślony i wynoszą odpowiednio:

– 2 tygodnie – przy zatrudnieniu krócej niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc – dla osoby zatrudnionej co najmniej  przez 6 miesięcy,

– 3 miesiące – gdy zatrudnienie wynosi co najmniej 3 lata.

Zobacz również

Praca dla aplikanta

W związku z dużą ilością spraw i zleceń, poszukujemy do współpracy aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Czego oczekujemy? - statusu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego; - znajomości procedury cywilnej i karnej; - dokładności, sumienności oraz terminowości; - dobrej organizacji pracy; - zaangażowania...

Czytaj dalej

Kiedy kończy się ochrona przedemerytalna?

Czy można zwolnić pracownika tylko dlatego, że osiągnął wiek emerytalny? Kiedy i w jakim trybie pracodawca może wypowiedzieć umowę takiemu pracownikowi? Ochrona przedemerytalna pracownika została uregulowana przepisami kodeksu pracy. W artykule 39 tej ustawy ustawodawca wskazał, że „Pracodawca nie może wypowiedzieć...

Czytaj dalej

PRAWO PRACY

Dwa stanowiska w umowie o pracę- czy to możliwe? Przepisy prawa, które obowiązują w Polsce nie zabraniają łączenia kilku stanowisk przez jedną osobę. Problemy czasem może sprawić sam sposób wskazania w umowie więcej niż jednego stanowiska. Treść, jaką powinna zawierać...

Czytaj dalej

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402