Kiedy umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa nieobecnego pracownika może być rozwiązana?

Co do zasady umowa na zastępstwo kończy się wraz z powrotem do pracy pracownika zastępowanego. Można jednak zakończyć ją wcześniej.

Przez cały okres trwania umowy, może być ona rozwiązana na mocy porozumienia stron.

Istnieje także możliwość rozwiązania umowy na zastępstwo przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).

Można także rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika lub z winy pracodawcy.

Ponadto, nie ma także przeszkód do zakończenia umowy na zastępstwo w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy, a także w razie przeprowadzanych u pracodawcy zwolnień grupowych (art. 5 ust. 7 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

 Umowy zawierane w związku z okolicznościami wymienionymi w art. 251 § 4 kodeksu pracy różnią się od innych umów terminowych jedynie tym, że nie występują wtedy ograniczenia, o których mowa w art. 251 § 1 kodeksu pracy.

Natomiast, okresy wypowiedzenia umowy na zastępstwo od 22 lutego 2016 r. trwają tyle samo, co w przypadku umów na czas nieokreślony i wynoszą odpowiednio:

– 2 tygodnie – przy zatrudnieniu krócej niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc – dla osoby zatrudnionej co najmniej  przez 6 miesięcy,

– 3 miesiące – gdy zatrudnienie wynosi co najmniej 3 lata.

Zobacz również

Waluty cyfrowe / kryptowaluty a podatki

Początek roku to konieczność jego podsumowania również w wymiarze podatkowym, a co za tym idzie niestety zapłaty podatku także od transakcji dokonywanych na walutach cyfrowych. No chyba, że należysz do grupy osób, które po prostu hodl-ują, albo w ubiegłym roku...

Czytaj dalej

Własnościowe prawo do garażu / mieszkania a faktura VAT.

Czy posiadacz własnościowego prawa do garażu / mieszkania może oczekiwać od spółdzielni, aby wystawiała mu ona fakturę VAT za ten garaż / mieszkanie na prowadzoną przez przez niego działalność gospodarczą? Odpowiedz: Tak, jak najbardziej. Co prawda interpretacje urzędów skarbowych bywają...

Czytaj dalej

Czy zawezwanie do ugody zawsze przerywa bieg przedawnienia roszczenia?

Niedawno trzyosobowy skład Sądu Najwyższego przedstawił powiększonemu składowi SN pytanie prawne dotyczące zawezwania do próby ugodowej. Istotą rozstrzygnięcia może być odpowiedź na pytanie, czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak to w jakiej /...

Czytaj dalej

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402