Niezdolność pracownika do pracy trwająca dłużej niż 30 dni, spowodowana chorobą, a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę.

Zgodnie z przepisem art. 211 pkt 5 Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; dalej: k.p.) jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 229 § 2 zd. 2, w  przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

            Jeżeli zdarzy się sytuacja, że pracownik nie uzyska od lekarza medycyny pracy orzeczenia o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku lub lekarz zakwestionuje wykonywanie jednego z obowiązków pracownika, to pracodawca może takiej osobie wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jak wskazał w wyroku z dnia 16.12.1999 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt I PKN 469/99 „przeciwwskazania lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę”.

            W okresie biegnącego wypowiedzenia pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy na dotychczas zajmowanym przez niego stanowisku pracy. Może natomiast powierzyć mu inną pracę na zasadach określonych w art. 42 § 4 k.p., jeżeli stwierdzone przeciwwskazania pozwalają na jej wykonywanie. Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi w tym trybie innej pracy, wówczas do końca okresu wypowiedzenia powinien zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

            Pamiętać należy, że w zakładzie, w którym działają związki zawodowe, zamiar wypowiedzenia umowy o pracę takiemu pracownikowi, gdy została określona utrata zdolności do pracy przez pracownika, musi zostać skonsultowany z reprezentującą go organizacją związkową.

Zobacz również

Waluty cyfrowe / kryptowaluty a podatki

Początek roku to konieczność jego podsumowania również w wymiarze podatkowym, a co za tym idzie niestety zapłaty podatku także od transakcji dokonywanych na walutach cyfrowych. No chyba, że należysz do grupy osób, które po prostu hodl-ują, albo w ubiegłym roku...

Czytaj dalej

Kiedy umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa nieobecnego pracownika może być rozwiązana?

Co do zasady umowa na zastępstwo kończy się wraz z powrotem do pracy pracownika zastępowanego. Można jednak zakończyć ją wcześniej. Przez cały okres trwania umowy, może być ona rozwiązana na mocy porozumienia stron. Istnieje także możliwość rozwiązania umowy na zastępstwo...

Czytaj dalej

Własnościowe prawo do garażu / mieszkania a faktura VAT.

Czy posiadacz własnościowego prawa do garażu / mieszkania może oczekiwać od spółdzielni, aby wystawiała mu ona fakturę VAT za ten garaż / mieszkanie na prowadzoną przez przez niego działalność gospodarczą? Odpowiedz: Tak, jak najbardziej. Co prawda interpretacje urzędów skarbowych bywają...

Czytaj dalej

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402