Powołanie do służby przygotowawczej- urlop pracownika

Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 44, poz. 220, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541) na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Wymiar tego dodatkowego urlopu wynosi:

– dwa dni, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej;

– jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni lub pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Jednak przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.

Natomiast pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie pracodawca udziela urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Zobacz również

Waluty cyfrowe / kryptowaluty a podatki

Początek roku to konieczność jego podsumowania również w wymiarze podatkowym, a co za tym idzie niestety zapłaty podatku także od transakcji dokonywanych na walutach cyfrowych. No chyba, że należysz do grupy osób, które po prostu hodl-ują, albo w ubiegłym roku...

Czytaj dalej

Kiedy umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa nieobecnego pracownika może być rozwiązana?

Co do zasady umowa na zastępstwo kończy się wraz z powrotem do pracy pracownika zastępowanego. Można jednak zakończyć ją wcześniej. Przez cały okres trwania umowy, może być ona rozwiązana na mocy porozumienia stron. Istnieje także możliwość rozwiązania umowy na zastępstwo...

Czytaj dalej

Własnościowe prawo do garażu / mieszkania a faktura VAT.

Czy posiadacz własnościowego prawa do garażu / mieszkania może oczekiwać od spółdzielni, aby wystawiała mu ona fakturę VAT za ten garaż / mieszkanie na prowadzoną przez przez niego działalność gospodarczą? Odpowiedz: Tak, jak najbardziej. Co prawda interpretacje urzędów skarbowych bywają...

Czytaj dalej

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402