Waluty cyfrowe / kryptowaluty a podatki

Początek roku to konieczność jego podsumowania również w wymiarze podatkowym, a co za tym idzie niestety zapłaty podatku także od transakcji dokonywanych na walutach cyfrowych. No chyba, że należysz do grupy osób, które po prostu hodl-ują, albo w ubiegłym roku nic jeszcze nie sprzedały, bo po prostu czekają na ich nowe ATH.

Dla przypomnienia warto dodać, że w polskim systemie prawa obowiązuje legalna definicja kryptowalut, które zwane są walutami wirtualnymi. Termin ten obowiązuje od 13 lipca 2018 r. na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1346).

Podatek PCC

Podatek ten nie obowiązywał do 13 lipca 2018 r. Od tej daty do końca czerwca 2020 roku obowiązywała zasada braku poboru PCC, kiedy to na mocy ustawy Tarczy antykryzysowej 2.0 od 1 lipca 2020 roku nastąpiło wprost zwolnienie z opodatkowania transakcji, których przedmiotem są waluty cyfrowe.

Podatek dochodowy – PIT

Podatek ten zapłacimy dopiero wówczas, gdy po naszej stronie za dany rok pojawi się dodatnie saldo z obrotu walutami cyfrowymi. Generalizując i upraszając – jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku, gdy suma naszych transakcji w danym roku będzie dodatnia, tj. po zsumowaniu kwot otrzymanych ze sprzedaży kryptowalut za waluty tradycyjne (tzw. fiat) lub wartość dóbr lub usług za nie kupiony oraz po odjęciu od nich kosztów zakupu kryptowalut w danym roku. Możemy od tego też odliczyć koszty zakupu krypto z lat ubiegłych. Powstała różnica stanowić będzie właśnie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT w wysokości 19%. Należy mieć nadto na uwadze ewentualny obowiązek uiszczenia tzw. daniny solidarnościowej, tj. dodatkowych 4% podatku od dochodu ponad 1.000.000 zł.

Zobacz również

Kiedy umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa nieobecnego pracownika może być rozwiązana?

Co do zasady umowa na zastępstwo kończy się wraz z powrotem do pracy pracownika zastępowanego. Można jednak zakończyć ją wcześniej. Przez cały okres trwania umowy, może być ona rozwiązana na mocy porozumienia stron. Istnieje także możliwość rozwiązania umowy na zastępstwo...

Czytaj dalej

Własnościowe prawo do garażu / mieszkania a faktura VAT.

Czy posiadacz własnościowego prawa do garażu / mieszkania może oczekiwać od spółdzielni, aby wystawiała mu ona fakturę VAT za ten garaż / mieszkanie na prowadzoną przez przez niego działalność gospodarczą? Odpowiedz: Tak, jak najbardziej. Co prawda interpretacje urzędów skarbowych bywają...

Czytaj dalej

Czy zawezwanie do ugody zawsze przerywa bieg przedawnienia roszczenia?

Niedawno trzyosobowy skład Sądu Najwyższego przedstawił powiększonemu składowi SN pytanie prawne dotyczące zawezwania do próby ugodowej. Istotą rozstrzygnięcia może być odpowiedź na pytanie, czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak to w jakiej /...

Czytaj dalej

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402